דף הבית   |   אודות   |   תנאי שימוש   |   צור קשר
   מקרקעין
   איתור כספים אבודים
   קבוצות רכישה
   מימון
   משכנתא ומחזור משכנתא
   הסדרי חובות
   משכנתא הפוכה
חדשות
מימון רכישת בנין בת"א על סך של 10 מליון ₪
מימון 35 יחידות בקבוצת רכישה בהרצלייה 37 מליון ₪
מימון 57 יחידות בקבוצת רכישה בחדרה 28 מליון ₪
ליווי רכישת קרקע חקלאית ברעננה 7 מליון ₪
ליווי וארגון קבוצת רכישה עבור בית רופאים בת"א
ליווי וארגון קבוצת רכישה ל 43 יחידות דיור בירושלים
מחזור הלוואה על סך של 6 מליון ₪ וחיסכון של מאות אלפי שקלים חדשים
מחזור הלוואה על סך של 4,7 מליון ₪ שנלקחה לצורכי הרחבת עסק קיים

תנאי שימוש

תנאי שימוש
 
♦תנאי שימוש
 1. קוצינסקי גד - משרד עורכי דין (להלן "המשרד"), או מי מעורכי הדין במשרד (להלן "עו"ד"), לא ישאו בכל אחריות לכל תוצאה של נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מכל מין וסוג שהוא שייגרם בגין שימוש במידע שבאתר זה.
   
 2. השימוש במידע המופיע באתר זה, לרבות התייחסות שתתקבל מעו"ד לפניה דרך האתר, הינם מידע כללי בלבד ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, ועל המשתמש באתר לפנות לייעוץ מקצועי אישי וספציפי.
   
 3. שימוש במידע שלא כאמור לעיל, הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.
   
 4. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין במשלוח דואר אלקטרוני למשרד או לעו"ד, כדי ליצור יחסי עורך דין - לקוח בין השולח לבין המשרד ו/או עו"ד, שכן יחסים כאמור הינם מושא להסכם בין הצדדים.
   
 5. הודעת דואר אלקטרוני אינה נחשבת כהחלפת דברים או מסמכים חסויה בין עו"ד ללקוחו.
   
 6. המשרד שומר את הזכות לענות לפניות, בנושאים שהינם בתחום עיסוקו בלבד, ואשר לדעתו יש בידי המשרד לתרום במידה ניכרת.
   
 7. השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל, והמשתמש באתר מחוייב לתנאים הנ"ל.
 
דף הבית  |  צור קשר